Nor-Klima-om-oss.jpg
For uten å skape gode innemiljø og helsemessig gode bygg og lokaler, har vi systemer som sikrer at vår virksomhet drives miljøvennlig i alle ledd!

Nor-Klima T. Svendsen AS HAR BLITT ASSEMBLIN VENTILASJON AS

Våre virksomhetsområder er varme, ventilasjon og kjøleanlegg for industribygg, skoler, barnehager, omsorgsboliger, kontorbygg, helsebygg og boliger. Vi har siden starten i 1968 levert ca. 9000 anlegg av ulik størrelse og karakter over hele Østlandsområdet.

Nor-Klima ble etablert i 1968 og skilt ut som eget AS i 1977. Nor-Klima AS ble videre fisjonert til to selskaper i 1992, hvorav vårt firma fikk navnet Nor-Klima T. Svendsen AS.

Vi har sterkt fokus på å holde et høyt kvalitetsnivå på alle våre produkter og tjenester, og vi tar vårt miljøansvar på alvor. Nor-Klima T. Svendsen AS innehar sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 2 og 3. Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i januar 2014 og vi er medlem av Grønt Punkt Norge AS. Vi benytter Argus Safedoc/Argus dokumentsenter i vårt arbeid med HMS og kvalitetssikring. Vi er registrert i StartBank og innehar AAA-rating.
2021-01-08 09.00

Assemblin kjøper ventilasjonsentreprenør

Gjennom kjøp av alle aksjene i ventilasjonsselskapet Nor-Klima T. Svendsen AS, styrker Assemblin sin posisjon lokalt i drammensmarkedet. Nor-Klima T. Svendsen AS vil skifte navn til Assemblin ventilasjon AS.